Rezervace hry

T: 577 152 168 (klub)
www.teetime.cz

Golf jede dál - otázky a odpovědi

Vloženo: 21. 10. 2020

Milí golfisté, ptáte se, jak to bude s golfem dál? Z dnešních Usnesení Vlády ČR (č.1078, č. 1079) přímo nevyplývá, že musíme od zítřejšího dne úplně omezit provoz hřiště a cvičných ploch jako venkovního sportu. Přinášíme vám tedy odpovědi na Vaše nejčastější otázky. Část usnesení, která se týká golfového sportu, hovoří zejména o maximálním počtu osob, které mohou společně sportovat, a ten je od 22. října omezen na 2 (vyjma členů rodiny a domácnosti). Tím bude omezena možnost provádět rezervace pro více než 2 hráče v jeden startovní čas. Níže naleznete odpovědi na všechny změny, které se týkají golfového sportu.

 

JAK HRÁT GOLF OD 22. ŘÍJNA? 

 

Mohu hrát na hřišti? 

Ano, ale nově je počet hráčů ve flightu omezen na 2 osoby. 

Rezervace je možné provádět pouze pro 2 hráče v jeden startovní čas. Členové rodiny nebo jedné domácnosti, které překračují tento počet si mohou rezervace provést ve startovních časech za sebou a hru zahájit jako jedna skupina (maximálně čtyřčlenná). 

Individuální hra není aktuálními vládními opatřeními výslovně zakázána. Jsou výslovně povoleny cesty za účelem
pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě nebo parcích (čl. I. odst. 8. KO č.1078). Dle vyjádření ČGF část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“.

Absolutním omezením je pobyt na veřejně přístupných místech (v tomto případě golfové hřiště) ve skupině maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti), které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry. V souladu s nařízením se mohou osoby na hřištích vyskytovat výhradně v rámci individuálního pobytu v přírodě. V daném případě je tedy především nutné dodržovat omezení počtu 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

 

Jak se mohu odbavit ke hře? 

Jelikož provoz vnitřních prostor venkovních sportovišt je dotčen již Usnesením č. 996 z 8.10.2020 a výslovně se zákaz opakuje i v Usnesení č. 1079 z 21.10., není možné provozovat samostatnou golfovou recepci, nově ani golfshop. 

Ke hře se nyní můžete odbavit 2 způsoby: 

Prostředníctvním mobilní aplikace TeeTime přímo před startem hry v prostoru 1. odpaliště. Podmínkou je předchozí rezervace, přihlášení musí provést každý hráč příhlášený do své mobilní app. Tzn. Pokud rezervaci provádí 1 hráč pro skupinu dvou hráčů, odbavit se již musí každý sám ve svém telefonu. 

Na hotelové recepci, což je jediné místo, kde můžete uplatnit všechny nestandardní slevy (mimo reciprocity). 

V případě přímé platby za hru prosíme využívejte v maximální možné míře platbu platební kartou. 

 

Upozorňujeme, že rezervovat čas hry přes app TT lze nejdříve 30 minut dopředu. Nedoporučujeme tedy provádět rezervaci až při příchodu na hřiště, protože pak budete moct odstartovat až za půl hodiny, resp. v nejbližším volném čase po 30 minutách. 

Rezervaci můžete i nadále provádět telefonicky na tel. 577 152 168

Osoby, které se budou na hřišti vyskytovat bez odbavení a mimo provozní dobu budou z hřiště vykázány a může jim být udělena pokuta 500 Kč. 

 

Mohu využívat vnitřní příslušenství klubu? 

WC, šatny, sprchy, Indoor golf jako vnitřní prostory venkovních sportovišt je výslovně zakázáno používat. 

Uvedeno v Usnesení č. 996 z 8.10.2020 a výslovně se zákaz opakuje i v Usnesení č. 1079 z 21.10.

 

Bude v provozu driving range a ostatní cvičné plochy? 

Ano, od 22.10. je driving range a ostatní venkovní cvičné plochy (chipping a putting green, akademie) v provozu od 8 do 17 hodin (poslední míče automat vydává v 16:30). 

 

Je však nutné dodržovat rozestupy 2 metry od ostatních osob. 

Jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

Košíky na míče pravidelně desinfikujeme, k dispozici je desinfekce umístěna u vydavače míčů. 

Letošní ukončení provozu bude záležet na vývoji počasí (dokud bude možná údržba).

 

Mohu trénovat s trenérem? 

Ano, je však nutné dodržovat rozestupy 2 metry. 

I pro tréninky platí omezení stejně jako pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb, tato služba v zákazech služeb v Usnesení č. 1079 nefiguruje. 

 

Budou se konat v nějaké modifikované formě golfové turnaje? 

Bohužel, nebudou. 

Jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.

 

Jak se mám chovat, abych neporušoval aktuální nařízení? 

Důrazně všechny žádáme všechny, aby dodržovali zákonná omezení, mezi něž patří povinnost ochrany úst a nosu i venku, pokud není možné dodržet odstup od dalších osob (které nejsou součástí jedné domácnosti) alespoň 2 metry.
Sportovat bez roušek je povoleno - na hřišti tedy roušky mít nasazené nemusíte, pokud od jiných osob dodržujete dostatečný odstup.

Mimo hřiště je však nutné při nedodržení odstupu 2 metry od ostatních roušku nebo jinou pomůcku používat. 

 

Všechna výše uvedená opatření byla v souladu s vládními opatřeními schválena výkonným výborem GCLKO a vstupují v platnost 22. října 2020 od 6 hodin. 


Děkujeme za pochopeni a respektování výše uvedených pravidel. 

Odběr novinek z klubu / newsletter

Sem nic nepište!

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky. Ze zasílaní newsletteru se budete moci kdykoliv odhlásit. Více informací na mailové adrese: info@gclk.cz

Kontaktujte nás

Lázně 493, 763 14 Zlín 12
T: 577 152 168
E: info@gclk.cz